Hỗ trợ khẩn cấp

  

Với tập đoàn IDC, chúng tôi hiểu rằng hệ thống của quý khách có tầm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vi vậy chúng tôi luôn có chuyên gia hỗ trợ cho có việc quan trọng cần hoàn thành gấp hoặc khôi phụ hệ thống khi gặp sự cố.

IDC cung cấp dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp trong vòng 4 giờ giúp quý khách có thể yên tâm mà quên đi mối lo này. Chúng tôi cũng tư vấn cho hệ thống của khách hàng những công cụ giúp cho việc phục hồi hệ thống hiệu quả và an toàn hơn. 

Bình Luận (2)

1

1

16 April, 2024
1

1

16 April, 2024

Để lại bình luận