Giải pháp lưu trữ

Dell EMC ra mắt giải...

  Tại Dell Technologies World, Dell EMC đã ra mắt một số sản...

GIẢI PHÁP LƯU TRỮ –...

  DAS (Direct attached storage) là cơ chế lưu trữ với thiết bị...

GIẢI PHÁP LƯU TRỮ -...

  SAN (Storage Area Network) là một mạng quang riêng tốc độ cao...

Lưu trữ mạng (NAS)

  NAS (Network Attached Storage) là phương pháp lưu trữ dữ liệu sử...