Giải pháp mạng 1

  

Chúng tôi sẵn sàng cho thuê thiết bị cần thiết phục vụ cho nhu cầu ngắn hạn của quý khách, giúp quý khách tiết giảm những chi phí không cần thiết trong việc mua sắm thiết bị.

Việc này thường được IDC Group thực hiện thường xuyên cho các triển lãm hội nghị diễn ra ngắn ngày. 

Để lại bình luận