Bảo mật hệ thống mạng

Hiện nay, các tổ chức đang có xu hướng phân cấp rõ ràng hơn. Sự tin cậy cho phép thực hiện nhất quán về chính sách bảo mật từ trụ sở công ty, địa điểm, phòng ban, đến các chi nhánh, văn phòng từ xa.

IDC cung cấp cho bạn giải pháp quản lý các bức tường lửa thế hệ kế tiếp từ một cửa sổ duy nhất. Giải pháp tích hợp giúp kiểm soát các ứng dụng, phòng chống xâm nhập,… giúp công việc quản lý dễ dàng hơn bao giờ hết.

Các chức năng chính của giải pháp:

  • Cung cấp bảo vệ chống lại AETs
  • Cung cấp cho bạn cái nhìn tổng thể về lưu lượng traffic và an ninh của các mạng lưới phân phối
  • Giúp điều khiển,
  • Giảm thời gian chết (downtime) khi hệ thống có lỗi
  • Giảm chi phí cơ sở hạ tầng mạng