Giải pháp hệ thống quản lý bán hàng

IDC cung cấp POS - giải pháp về hệ thống quản lý bán hàng hiệu quả nhất dựa trên nhu cầu của từng cá nhân, doanh nghiệp. POS là giải pháp hoàn chỉnh về hệ thống bán hàng và tiếp thị, đáp ứng các nhu cầu về:

  • Nghiệp vụ đặt hàng, kho vận, cung ứng
  • Nghiệp vụ quản lý mạng lưới phân phối, bán lẻ
  • Nghiệp vụ chăm sóc khách hàng và bảo hành
  • Nghiệp vụ quản lý chương trình/ kế hoạch marketing hỗ trợ bán hàng

Cho phép thiết lập mạng lưới bán hàng trên nền công nghệ di động (mobile – sales)

  • Các hệ thống tính cước, quản lý khách hàng
  • Hệ thống quản trị khách hàng
  • Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp